Tilhængere

"Tunnelinitiativ 2025 ligger i klar forlængelse af de syddanske ønsker. Jeg støtter derfor gerne initiativet, ligesom jeg i andre relevante sammenhænge vil tale for en kombineret vej- og baneløsning ved passage af Kielerkanalen." (Carl Host, Regionsrådsformand Region Syddanmark)

"Jyllandskorridoren er en central trafikforbindelse. Ikke bare for vores mange eksportvirksomheder, men for hele Skandinavien. Og en fremtidssikret forbindelse over Kielerkanalen er helt essentiel i den sammenhæng. Derfor hilser Trekantområdet planerne meget velkomne og støtter op om en kombineret løsning over Kielerkanalen." (Jørn Pedersen, formand for Trekantområdet og borgmester i Kolding)

"I de kommende år står vi over for en kolossal opgave med at fastholde vækst langs motorvej E45 i Jylland og i Nordtyskland. Mobilitet og fremkommelighed er i dag helt afgørende faktorer for udvikling af vores samfund, og E45 er vores trafikale livline, som i de kommende år må og skal udbygges. Dette gælder på begge sider af den dansk-tyske grænse, og jeg vil klart anbefale, at en tunnel under Kielerkanalen får så høj prioritet, at den kan stå færdig i 2025." (Jacob Bundsgaard, Borgmester Aarhus)

"Da broen for et år siden var spærret for lastvognstrafik oplevede vi hvor sårbart denne forbindelse er. Det er en flaskehals for trafikken, og en tunnel vil være en enorm gevinst for både tog- og biltrafikken, og det vil markant medvirke til at stimulere væksten både nord og syd for grænsen." (H. P. Geil, borgmester Haderslev)

”Rader Hochbrücke er et vigtigt trafikknudepunkt, ikke bare for tysk og danske virksomheder og privatbilister. Broen er et bindeled mellem Skandinavien og resten af Europa. Derfor støtter vi i Sønderborg op om, at man nu påtænker at finde en langtidsholdbar løsning.” (Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen)

"Tyskland er vort største eksportmarked og har afgørende betydning for dansk beskæftigelse og økonomi. Samtidig bliver mere end 60 % af al gods til og fra Danmark transporteret via landegrænsen eller havnene i Jyllandskorridoren, så vi er også dybt afhængig af en velfungerende infrastruktur mellem Danmark og Tyskland. Derfor støtter Aabenraa Kommune naturligvis Flensborgs krav om en tunnel under Kielerkanalen." (Thomas Andresen, borgmester Aabenraa)

"I lyset af erfaringerne med lukningen af Rader broen / Rader Hochbrücke i 2013 har trafikken på motorvejen A7/E45 højeste prioritet. Jeg går ind for genoplivelsen af den dansk-tyske trafikkomission, som havde til opgave at vurdere alle mulighederne. Vi har ikke kun brug for en stor koalition med fornuftig trafikpolitik, men også dansk understøttelse for at fremhæve betydningen af broen over kanalen mellem vesterhavet og østersøen for motorvejs- og togtrafikken." (Reimer Böge, medlem af europarlamentet for Slesvig-Holsten)

Link til Flensborgs Resolution (tysk)

Link til Slesvig-Flensborgs Resolution (tysk)