Vi har alle det slesvig-holstenske trafikkaos sidste år i frisk erindring, hvor motorvej A7 var delvist spærret på grund af udbedringen af en slidt Rader Højbro ved Rendsburg. Nu forlyder det, at det kun vil vare 12 år, før broen slet ikke vil kunne benyttes mere. Derfor må vi alle gribe til handling nu.


Vi stiller derfor følgende konkrete krav:

1. Der skal planlægges en alternativ tracé som afløser for højbroen, som skal stå færdig i 2025.

2. En tunnel under Kielerkanalen skal have høj prioritet, og jernbanestrækningen skal samtidig tænkes ind i projekteringsplanerne.

3. Der skal udarbejdes en projektplan for gennemførelsen inden den 30.6.2015.

4. Der må ikke blive indført begrænsninger af den tilladte last eller hastighedsbegrænsninger på den eksisterende højbro for derved kunstigt at forlænge dens levetid.